Tytuł:

Zwiększenie konkurencyjności firmy MEBLE 44 ANNA KOWALEWICZ poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań prowadzących do zwiększenia efektywności produkcji, zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego oraz wykreowania nowego produktu dedykowanego branży hotelarskiej i biurowej.

Cel:

Projekt zakłada inwestycje w rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup nowoczesnych maszyn wraz z innowacyjnym oprogramowaniem do projektowania. Efektem wdrożenia innowacji będzie rozbudowa przedsiębiorstwa o nowy, ekologiczny, niskoemisyjny i dalece automatyzowany park maszynowy, wprowadzenie zasadniczo ulepszonych produktów oraz nowych produktów w postaci mebli dla branży HoReCa.

  • Wartość projektu: 815 367,00 zł
  • Dofinansowanie projektu z UE: 364 595,00 zł